• اگر ایمیل‌های سایت را در Inbox خود دریافت نکردید ، لطفا بخش SPAM  یا  JUNK ایمیل خود را بررسی کنید . 
  • لطفا در نظر داشته باشید عـضـویـت و خـریـد مـحـصـول از سـایـت به مـنـزلـه ی قـبـول شرایط و قوانین سـایـت و حـریم خـصوصی سایت ، می باشد .